10.03.2013

Kim jest Ojciec?

Tajemnica Ojca staje się obecnością. On jest, czuwa i oczekuje, bo upodobał sobie w miłosierdziu. Dlatego przebacza, przywraca godność, kocha, przeżywa radość.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie” (Łk 15,18).

 

Syn daje świadectwo o Ojcu, a Ojciec o synu. Podobnie jak Bóg daje świadectwo o wielkości człowieka, a człowiek o wielkości Boga.

Bycie porządnym, jak w przypadku starszego brata, nie wystarczy. Potrzeba miłości, która potrafi pisać nawet po krzywych liniach ludzkiej egzystencji i czynić wielkie dzieła. Tajemnica Ojca staje się obecnością. On jest, czuwa i oczekuje, bo upodobał sobie w miłosierdziu. Dlatego przebacza, przywraca godność, kocha, przeżywa radość.

Ewangeliczna przypowieść jest dobra dla wielu współczesnych rodziców i wychowawców, pozwala im często spuścić z tonu i oczekiwać z otwartymi ramionami. Nie o pobłażliwość chodzi tu bynajmniej, ale o danie wolności. Bóg daje wolność, bo kocha. Człowiek będący obrazem Boga też jest wezwany do tego, aby w codziennym życiu objawiał wolność dziecka Bożego. Bo w ten sposób ukazuje, kim jest Ojciec.

 

Rachunek sumienia

Jak traktuję moją relację z ziemskim ojcem?
Czy szukam woli Ojca niebieskiego?
W jaki sposób radzę sobie z zazdrością, gdy widzę dobro innych?

Śladami świętych

„O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!” (św. Jan od Krzyża)

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

MojaRodzinaZespol Moja Rodzina - Powrót do domu (Official Video)