03.04.2013

Widzę

Wiara w zmartwychwstanie otwiera: na tych daleko i na tych blisko, na swoich, i na obcych, na bliskich, których porzuciliśmy i na tych pozornie odległych.

Co robi z nami Bóg? Jak zmienia nas wiara w zmartwychwstanie? Ano właśnie.

Dostrzegamy nagle tych wszystkich chromych spod kościelnej bramy. Rozumiemy ich wołanie i to, że to od nas domagają się ratunku. Towarzyszymy ich pierwszym krokom, pierwszej modlitwie.

Czasami musimy zawrócić – jak ci z Emaus – i udać się do swoich. Rozumiemy ich zamknięcie i lęk, bo sami tego samego doświadczyliśmy. Opowiedzieć mamy, co nas spotkało – tylko tyle i aż tyle.

Ano właśnie... Wiara w zmartwychwstanie otwiera: na tych daleko i na tych blisko, na swoich, i na obcych, na bliskich, których porzuciliśmy i na tych pozornie odległych. Wiara w zmartwychwstanie mnie otwiera. Kogo zobaczę?

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka