29.04.2013

Bóg jest światłością

Umiłowany uczeń Pana zaprasza do kontemplacji Boga – światłości. Wpatrując się w Jego Oblicze odkrywam cichość i pokorę serca, które prowadzą mnie w kierunku przyjęcia Bożej mądrości. W Nim jest światło, które rozświetla wszelkie ciemności mojego serca.

Przesłanie Jana Apostoła jest bardzo konkretne. Umiłowany uczeń Pana zaprasza do kontemplacji Boga – światłości. Wpatrując się w Jego Oblicze odkrywam cichość i pokorę serca, które prowadzą mnie w kierunku przyjęcia Bożej mądrości. W Nim jest światło, które rozświetla wszelkie ciemności mojego serca.

Największą ciemnością są moje słabości, grzechy, które kładą się cieniem na moją relację wobec Boga, bliźnich i siebie samego. W krainie mroków i cieniu śmierci jest jednak Nadzieja, której na imię Jezus Chrystus:

„Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński
 

Ania Anna Taize-Jezu Tyś jest Światłościa mej duszy.