28.05.2013

Najważniejszy cel życia

Nie mogę kroczyć za Nim w iluzji o sobie, muszę zobaczyć, odkryć, co mnie od Niego oddziela, poznać prawdziwe motywy swoich wyborów

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje Syr 35

Co powinno być dla mnie w życiu najważniejsze, a co tak naprawdę jest ważne? Dobrze znam odpowiedź. Najważniejszym jest Bóg i spotkanie się z Nim kiedyś w wieczności. Ale czy prawdziwie dążę do tego celu? Dlaczego moje życie tak bardzo odbiega od niego? Dlaczego tak trudno żyć tęsknotą za Bogiem, Jego miłością?

Jezus obiecuje, że będzie opiekował się mną, gdy wybiorę życie w Nim i z Niego. Nie mogę kroczyć za Nim w iluzji o sobie, muszę zobaczyć, odkryć, co mnie od Niego oddziela. Poznać prawdziwe motywy swoich wyborów. Dążenie do nieba, a więc do świętości musi się odbywać w prawdzie o własnej ułomności i słabości. Jezus pociesza mnie, że w wędrówce do Niego nie muszę gonić za wielkością, za tym, by być zawsze na pierwszym miejscu, by żyć w poczuciu doskonałości. Ważne, bym postępowała prawdziwie, szczerze, by teoria, którą znam, stała się udziałem mojego życia.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

Łukasz Matusiak Hillsong United - Take Heart - Miami 2012 (Miej odwagę), napisy PL