08.06.2013

Z bólem serca

W dobie instalacji i dizajnu Cudowny Medalik i obrazek z Niepokalanym Sercem wydają się mało przemawiającymi reliktami świata, który odszedł.

W dobie instalacji i dizajnu Cudowny Medalik i obrazek z Niepokalanym Sercem wydają się mało przemawiającymi reliktami świata, który odszedł. Mimo to warto zatrzymać się nad ich wymową i próbować odczytać przez pryzmat jednego zdania Maryi, wypowiedzianego po znalezieniu Jezusa. „Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.”

W kilku prostych słowach mamy coś więcej aniżeli opis więzi, łączących Matkę z Synem. „Z bólem serca” to kwintesencja miłości. Będącej sztuką szukania z bólem, przyjmowania bólu i wyrażania bólu. Przez Boga i przez człowieka.

Sztuka trudna do przyswojenia dla kojarzących miłość z trwaniem w błogostanie. Im bliżej do błogosławionych czystego serca, tym łatwiej.

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski