07.08.2013

Owoce szemrania

Niewiara człowieka, któremu Bóg „uczynił wielkie rzeczy”, bardzo Go rani. Człowiek zaciąga przed Bogiem winę, którą musi odpokutować.

Owocem szemrania jest niewiara.

Niewiara w to, że Pan Bóg nie stawia przed człowiekiem cięższych zadań niż te, z którymi może on sobie poradzić.

Niewiara w to, że modlitwa i uporczywe wołanie do Boga o miłosierdzie zostaną wysłuchane.

Niewiara człowieka, któremu Bóg „uczynił wielkie rzeczy”, bardzo Go rani. Człowiek zaciąga przed Bogiem winę, którą musi odpokutować.

Dzisiaj zrobię więc rachunek sumienia:

  • czy powielam grzechy moich przodków
  • czy pojęłam cuda, jakie Bóg dokonał, wyprowadzając mnie z mojego Egiptu
  • czy pamiętam o Jego czynach
  • czy czekam na Jego pouczenie, radę
  • czy wystawiam Pana mego na próbę

i będę prosić o przebaczenie.

A On, hojny w dawaniu wszelkich łask tym, którzy szczerze żałują, uzdrowi moje serce.

 

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska