26.08.2013

Niepojęte

Każda liturgia jest wejściem w Boże tajemnice. A my możemy w tym uczestniczyć, tak jakbyśmy mieli dożywotni (?) bilet wstępu, miejsca w loży dla VIP-ów.

Każda liturgia jest wejściem w Boże tajemnice. A my możemy w tym uczestniczyć, tak jakbyśmy mieli dożywotni (?) bilet wstępu, miejsca w loży dla VIP-ów. „Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni” – „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” – „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.

Niepojęte. Niepojęte, jak wiele dzieje się na naszych oczach. Niepojęte, jak niewiele trzeba, byśmy znaleźli się w centrum wydarzeń, w centrum świata. Niepojęte.

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka