04.10.2013

Przemienić serce

Nie zawsze można zmienić czyjś upór trwania przy swoim, zamknięcie, dumę człowieka przekonanego o swej wartości i niezależności.

„Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego” (Ps 95,8ab).

 

Prorok Baruch wymienia przejawy zatwardziałości serca: brak wiary, nieposłuszeństwo wobec przykazań i głosu proroków – Bożych wysłanników. Doprowadziło to do zdrady, bałwochwalstwa i czynienia zła. 

Nie zawsze można zmienić czyjś upór trwania przy swoim, zamknięcie, dumę człowieka przekonanego o swej wartości i niezależności. Ale warto w tym względzie podpatrywać świętych. Dzisiejszy patron – św. Franciszek z Asyżu, zwany Biedaczyną asyskim – przeszedł gruntowną drogę przemiany serca. Najpierw pragnął być rycerzem. Bóg miał jednak wobec niego inny plan – uczynił go budowniczym niemałej armii wojowników „pokoju i dobra”. Franciszek może być dla nas nie tylko wzorem współpracy z łaską Boża, ale również orędownikiem w stawaniu się dobrym słuchaczem słów Pana i otwierania serca na Jego wezwanie.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

frgiovanni Deus Meus - Dotknij Panie moich oczu.