20.11.2013

Czy muszę umrzeć?

Pośród tych, którzy nie chcą, by Pan nad nimi królował, mam pomnażać dobro, które od Niego otrzymałem.

Co mam zrobić, by być Twoim uczniem, Panie? Czy muszę stać się męczennikiem? Czy muszę mieć odwagę, by umierać? Czy tego wymagasz? Nie chcę umierać!

Czy muszę być męczennikiem? Tak, ale w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Mam być świadkiem. Pośród tych, którzy nie chcą, by Pan nad nimi królował, mam pomnażać dobro, które od Niego otrzymałem.

Zgodnie z tym, co potrafię.
Zgodnie z tym, jak postrzegam Jego wolę.

Nie muszę mieć konkretnych „osiągów”. Ważne jest, bym starał się Mu służyć. Wtedy, gdy wróci, usłyszę: Dobrze, sługo dobry. W drobnej rzeczy okazałeś się wierny, więc wiele dobra otrzymasz.

Każdemu, kto dar swój doceni i będzie o niego dbał i pomnażał, wiele będzie dane. Temu, kto go zlekceważy, zabiorą i to, co ma.