01.01.2014

Pokój serca

Zrodzony z Maryi Chrystus to nasz Brat, Książe Pokoju. On pragnie gościć w naszych sercach i błogosławić nam na dobre przeżywanie rozpoczynającego się czasu.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

Na progu Nowego Roku Kościół oddaje cześć Świętej Bożej Rodzicielce Maryi. To także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W swoim „Orędziu” papież Franciszek przypomina: „W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego, do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć”.

„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna”. Zrodzony z Maryi Chrystus to nasz Brat, Książe Pokoju. On pragnie gościć w naszych sercach i błogosławić nam na dobre przeżywanie rozpoczynającego się czasu. Dzięki Jego łasce osiągniemy wewnętrzny pokój – pokój serca.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

Paweł Szczęsny Taize Ty dasz mi pokój serca