24.02.2014

Rozpoznać mądrość

Kto jest mądry? Komu warto zaufać? To pytanie zawsze jest aktualne: nie jesteśmy w stanie sami rozstrzygnąć wszystkiego.

Kto jest mądry? Komu warto zaufać? To pytanie zawsze jest aktualne: nie jesteśmy w stanie sami rozstrzygnąć wszystkiego. Potrzebujemy autorytetów, czy – jeśli ktoś woli to słowo – ekspertów. Prawdziwych, to znaczy takich, którzy mówią prawdę i pragną naszego, nie tylko swojego, dobra.

Jak ich rozpoznać?

Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Mądrość prawdziwa – mądrość Boża - jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.

Pragniesz sprawiedliwości? Pamiętaj: sprawiedliwy jest ten, kto zaprowadza pokój.

Jeśli tej mądrości uwierzymy, zmieni się świat.