25.02.2014

Zabezpieczenie

Nie musicie zabiegać ani o władzę, ani o pieniądze. Nie musicie szukać zabezpieczeń. Sam Ojciec się o was zatroszczy.

Pragnienie władzy. Gromadzenie pieniędzy. Po co to wszystko? Kluczem jest tu słowo: zabezpieczenie. Jeśli będę miał pieniądze, nic mi nie będzie groziło. Jeśli będę miał władzę, będę bezpieczny. Przynajmniej bezpieczniejszy.

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich – mówi Jezus. Być sługą, znaczy zrezygnować z wielu zabezpieczeń. Być sługą znaczy być zależnym. Trzeba, byśmy się stali jak dzieci. Ale kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał – przypomina.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, nie utraci swojej nagrody - napisano w innym miejscu.

Nie musicie zabiegać ani o władzę, ani o pieniądze. Nie musicie szukać zabezpieczeń. Sam Ojciec się o was zatroszczy.