29.05.2014

W drodze do radości

Uśmiech na twarzy wskazuje na szczęście będące owocem wspólnoty z Bogiem, „mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego”.

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość” (J 16,20).

Czytając fragment Ewangelii wg św. Jana zastanawiam się, jak smutek zamienić w radość? Jak przejść ze stanu strapień do pocieszeń? Z pewnością potrzebne są do tego: otwartość serca i cierpliwa wytrwałość, także w przeciwnościach. Czy tylko?

Św. Urszula Ledóchowska (1865–1939), patronka dnia, proponuje ciekawą i skuteczną drogę ku radości – apostolstwo uśmiechu. W ten sposób we wnętrzu człowieka dokonuje się cud przemiany. Sam uśmiech na twarzy wskazuje na szczęście wewnętrzne będące owocem wspólnoty z Bogiem, „mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego”. Uśmiech na twarzy stanowi znak, że można zbliżyć się do kogoś i prosić o pomoc.

Niekiedy mój uśmiech może pomóc komuś w umocnieniu nadziei na lepsze jutro i wiary w Boża opatrzność. Dlatego chcę budzić w sobie dzisiaj pragnienie bycia dla innych „promykiem szczęścia”.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

Adrianna Rękawiecka Piosenka roku OŻK 2014/2015 - Radość przemienionych serc