26.07.2014

Obietnica

Tak czekał Izrael. Tak czekamy my sami. Na spełnienie wielkich i małych obietnic. W niezłomnej nadziei, trzymając się Przymierza…

Mieć cierpliwość do Boga… Przyrzekł. Można mieć pewność, że jej dotrzyma. Zatem: czekamy. Dni. Miesiące. Lata… Stulecia i tysiąclecia…

Czekam. Czekają dzieci. Wnuki. Prawnuki. Kolejne pokolenia. Tak czekał Izrael. Od obietnic danych Abrahamowi jakieś 1600 lat. Tak czekamy my sami. Na spełnienie wielkich i małych obietnic. W niezłomnej nadziei, trzymając się Przymierza… Już Nowego Przymierza.

Mieć cierpliwość do Boga… Bez Jego łaski niemożliwe. Dlatego tych, którzy czekają, umocnił Duchem Świętym. Dlatego przypomina: szczęśliwe oczy wasze, że widzą. Przecież wielu sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie.

Nie ujrzeli oczami ciała. Ale się doczekali. Pan złożył obietnicę, od której nie odstąpi.

Boże mój, daj mi cierpliwość do Ciebie...

 

Ilustracja: Prorocy Eliasz i Henoch - ikona z XVII w.