12.12.2014

Oczekiwanie

W oczekiwaniu jest zawarta zarówno tęsknota Kościoła, jak i pragnienie wypełnienia Bożych obietnic.

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, wyjdźcie mu na spotkanie” (aklamacja przed Ewangelią).

Jako chrześcijan mam rozpoznawać i dostrzegać w świecie obecność Boga, Ta prawda wybrzmiewa szczególnie w Adwencie, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela na końcu czasów oraz w tajemnicy Bożego Narodzenia. W tym oczekiwaniu jest zawarta zarówno tęsknota Kościoła, jak i pragnienie wypełnienia Bożych obietnic.

Jeśli Adwent ma być radosnym oczekiwaniem na przyjście Mesjasza, to troski, które każdy przecież ma, trzeba zobaczyć w innym świetle, w perspektywie wiary. A ja? Często jestem podobny do dzieci bawiących się na rynku, którym nic nie pasuje. Ta zabawa kończy się na narzekaniu i oskarżaniu innych, a usprawiedliwianiu siebie. A to ja mam czuwać, czyli pobudzać w sobie gotowość na spotkanie z Panem i w tej perspektywie dostrzegać bliźnich.

 

Modlitwa

„Oto Pan przyjdzie w majestacie, * aby przynieść pokój swojemu ludowi * i obdarzyć go życiem wiecznym” (Antyfona na wejście).

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński