11.01.2015

Mocniejszy

Ileż z proroctwa Izajasza dowiadujemy się o Nim, napełnionym Duchem Świętym uzdrowicielu ślepych, przewodniku mieszkających w ciemności…

Słaby: mówi podniesionym głosem, czasem krzyczy, ulega zniechęceniu, broni się agresją, knuje podstęp, sam dla siebie jest prawem, gasi każdą zagrażającą mu inicjatywę.

Mocny: przekonuje nie siłą głosu lecz siłą miłości i argumentów, jest wytrwały, chroni, prawością zjednuje sobie przyjaciół, prawo Boże jest dla niego święte, wspiera wszystko co dobre, piękne i szlachetne.

Ileż z proroctwa Izajasza dowiadujemy się o Nim, napełnionym Duchem Świętym uzdrowicielu ślepych, przewodniku mieszkających w ciemności… Mocniejszym…

Aż chce się powtórzyć za psalmistą: „Oddajcie chwałę Jego imieniu, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana”.

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski