11.03.2015

Wypełniać

są takie sfery w ludzkim życiu, do których człowiek nie chce dopuścić Boga. Czasem to sfera przyjemności cielesnych, czasem wzajemnych relacji. Czasem nie żyje się Bożymi przykazaniami podczas zarabiania pieniędzy...

Od tego, w jaki sposób traktuję Boże przykazania, zależy to, czy według nich żyję.

Jezus mówi dzisiaj: „Boże prawo, Boże nakazy dają człowiekowi życie. I to nie tylko w sferze duchowej, ale w każdej innej. Dlatego nie wolno żadnego z przykazań pomijać czy uważać za mniej ważne, a więc możliwe do opuszczenia, zignorowania.

Tymczasem są takie sfery w ludzkim życiu, do których człowiek nie chce dopuścić Boga. Czasem to sfera przyjemności cielesnych, czasem wzajemnych relacji. Czasem nie żyje się Bożymi przykazaniami podczas zarabiania pieniędzy lub podczas dbania o zdrowie swoje i najbliższych.

Każdy człowiek podczas rachunku sumienia może dostrzec, w jakie miejsce swojego życia nie chce wpuścić Boga, tzn. w jakiej sferze uważa, że nie obowiązuje go Boże prawo.

Jeżeli uważasz, że te nakazy i przykazania są ciężkie i niemożliwe do przyjęcia, to jeszcze nie spotkałaś się z Ojcem, pełnym miłości i dobroci wobec każdego swego stworzenia.”

Rachunek sumienia:

  1. Do jakiej sfery mojego życia nie chcę wpuścić Jezusa? Czego nie chcę poddać Bogu?
  2. Czy Boże przykazania są dla mnie ciężarem?
  3. Czy wierzę, że Kościół uczy je wypełniać zgodnie z Duchem Jezusa?

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska

Rozważaj i słuchaj

Sławomir Opaliński Muzyka na Post (22)