14.08.2015

Miłość ofiary

Miłość ofiarna jest pozbawiona rozliczania, stawiania sobie barier i limitów. Staje się darem na wzór Jezusa, który „do końca nas umiłował”.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).

„Tylko miłość jest twórcza” mawiał św. Maksymilian Kolbe, szaleniec Niepokalanej. Potwierdził te słowa świadectwem, dobrowolnie „oddając życie swoje za brata”. „Ja nie mogłem nic powiedzieć ani podziękować, tylko się obydwaj patrzyliśmy na siebie i tak on odszedł” – wspominał ocalony przez św. Maksymiliana Franciszek Gajowniczek, ojciec rodziny, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Miłość ofiarna jest pozbawiona rozliczania, stawiania sobie barier i limitów. Staje się darem na wzór Jezusa, który „do końca nas umiłował”. A bohaterskie czyny rodzą się zazwyczaj w szarej rzeczywistości, pośród pozornie zwykłych ludzi, którzy przez swoją dojrzałość zdają egzamin z człowieczeństwa i wartości, którymi żyją każdego dnia.

Z Boża pomocą chcę podążać szlakiem miłości, aż do jej pełni, świętości. A do tego, by skutecznie zdobywać niebo potrzebuję modlitwy – od jej jakości zależy wszystko.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

lednica2000 Lednica2000 - Hymn o Miłości