29.09.2015

W anielskim towarzystwie

Wraz z Jezusem otwiera się dla nas niebo, do którego Boży posłańcy prowadzą nas przez ziemską codzienność.

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku (Ps 138,1b-2a).

Nie trzeba nikogo przekonywać, jakie walory wiążą się z byciem w dobrym towarzystwie. A takim są z pewnością aniołowie i archaniołowie, którzy adorują Boga i których posyła On na ziemię, by pomagali „starającym się posiąść zbawienie". Wraz z Jezusem otwiera się dla nas niebo, do którego Boży posłańcy prowadzą nas przez ziemską codzienność. Bóg posyła swojego pomocnika Rafała („Bóg uleczy”), objawia swoje plany przez Gabriela („Bóg jest mocą”) i daje obrońcę Michała („Któż jak Bóg”), by chronił nas przed szatanem.

Mamy niepowtarzalną okazję, by w anielskim towarzystwie zanosić modlitwy do Trójjedynego Boga, rozeznawać Jego wolę i podążać za Jego głosem. Niech archaniołowie swą gotowością do posłuszeństwa Bogu będą dla nas wzorem i zachętą.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Moja Rodzina Official Moja Rodzina - Powrót do domu (Official Video)