02.01.2016

Kto ty jesteś?

Szybkie i proste odpowiedzi często pokazują mały wycinek prawdy. Nie da się jednym zdaniem opisać Boga i opisać człowieka.

To pytanie zadaję innym, poznając ich w trakcie wspólnego ziemskiego wędrowania.

Zadaję je również samej sobie, a odpowiedź nie zawsze mi się podoba. O tym, kim jestem, nie decyduje bowiem to, kim chciałabym być, ale to, co mówię i jak się zachowuję wobec drugiego człowieka. To moje słowa i czyny pokazują prawdę o tym, kim ja jestem.

To pytanie: „Kto Ty jesteś?” zadaję również Jezusowi, a odpowiedzi na nie szukam w Piśmie Świętym, w nauce Kościoła czy słuchając Bożych ludzi.

Boję się szybkich i prostych odpowiedzi na to pytanie. Zbyt szybkie i proste często pokazują tylko mały wycinek prawdy. Nie da się jednym słowem, jednym zdaniem opisać Boga i opisać człowieka.

Mimo to warto pytać i warto czekać na odpowiedź, pozostając otwartym na przyjęcie tej prawdy, którą Bóg i człowiek zechce się ze mną podzielić.

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska