03.01.2016

Prawda o Jezusie Chrystusie

To wiara prowadzi nas do wejścia w tajemnicę Syna Bożego, który wraz z osiągnięciem chwały stał się uczestnikiem mocy Boga.

Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki (por. 1 Tm 3,16).

Prawda o Jezusie stanowi dla nas wciąż nieodkrytą tajemnicę. Dotyczy ona pobożności i życia według wiary. Dzięki temu, że „Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało” „rozbiło namiot pośród nas”, ta prawda staje się nam bliższa. Chodzi o „namiot spotkania”, którym jest człowieczeństwo Chrystusa. To ono staje się miejscem spotkania z Bogiem i objawienia Boga.

Celem głoszenia kerygmatu o Jezusie jest wiara, która stoi u podstaw Kościoła. To wiara prowadzi nas do wejścia w tajemnicę Syna Bożego, który wraz z osiągnięciem chwały stał się uczestnikiem mocy Boga. Ta prawda o Jezusie jaśnieje w liturgii Bożego Narodzenia i  kieruje nasz wzrok ku kontemplacji Syna i Jego tajemnicy. Pozwala nam dostrzec, kim jesteśmy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. 

Słowo Odwieczne,

Naucz nas dawać a nie liczyć
Walczyć a na rany nie zważać
Pracować a nie szukać spoczynku
Ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
Prócz poczucia że spełniłem Twoją najświętsza wolę
(zespół „Mocni w Duchu”).