22.01.2016

Czym uczcić Boga?

Co jest zgodne z wolą Bożą a co nie jest? Też czasem staję przed tym pytaniem.

Śpiący w jaskini Saul, a obok przyczajony ze swoimi ludźmi Dawid. Zabić prześladowcę? Sięgnąć łatwo po władzę? Przecież wyznaczył mnie do niej sam Bóg! Ale nie, Saul to też Boży pomazaniec. Nie godzi się go zabijać. Wystarczy pół płaszcza. I zostawienie reszty Bogu.

Co jest zgodne  z wolą Bożą a co nie jest? Też czasem staję przed tym pytaniem. Jednego mogę być pewien: nigdy nie jest nią to, bym łamał Jego prawo. Nawet jeśli mogłoby się wydawać, że to sam Bóg podsuwa mi okazję, by jakąś sprawę po Jego myśli rozwiązać...

Modlitwa

Pomóż mi, Panie, bym pamiętał: cel nigdy nie uświęca środków. Nawet jeśli tym celem byłaby Twoja chwała. Przecież tak naprawdę najwyższą cześć oddaje Ci nie ten, kto dla Ciebie robi wielkie rzeczy, ale kto szanuje Twoje prawo. Nawet jeśli nie jest wygodne...