28.01.2016

Na świeczniku

Jak w biznesie, w którym przez lata budujemy swoją markę, zyskujemy lojalnych klientów – tak nasze uczynki płynące z wiary oddziałują...

Istnieje ciąg dalszy. Nie myślę w tym momencie o wieczności, niebie, pokusie reinkarnacji – ale o naszym zwykłym działaniu, które ma swoje konsekwencje. Jak w biznesie, w którym przez lata budujemy swoją markę, zyskujemy uczciwych dostawców czy lojalnych klientów – tak nasze uczynki płynące z wiary oddziałują, potężnieją, mają wpływ.

Przymierze z Dawidem obejmuje jego następców, ich współziomków, kolejne ludzkie pokolenia – „dom Bożego sługi jest błogosławiony na wieki”. Być może nie posiadamy wiele, ale czy nie moglibyśmy przekazać następcom tego samego dziedzictwa: dobrodziejstw płynących z codziennego wypełniania ewangelii, skarbów ukrytych w wytrwałej modlitwie, niewidocznych, ale prawdziwych owoców wiernej służby?

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka