28.10.2016

Na trwałym fundamencie

Nie da się budować bez pomocy Ducha – człowiek jest przecież świątynią, w której zamieszkuje boski Paraklet.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

W epoce indywidualizmu i obojętności, w której przyszło nam żyć, słów Boże uświadamia nam, że mamy budować wspólnie. Ta Boża budowla jest wznoszona na fundamencie apostołów i proroków, jej spoiwo stanowi Duch Święty, a kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Bez dobrych podstaw gmach się zawali.

Św. Paweł uświadamia nam, że nie da się budować bez pomocy Ducha – człowiek jest przecież świątynią, w której zamieszkuje boski Paraklet. On pomaga zrozumieć nauczanie Jezusa i apostołów oraz proroków, oraz daje siłę, aby usłyszane słowo wcielać w życie. Warto też spojrzeć, jak w Roku Miłosierdzia postrzegam rolę innych w swoim życiu – jako służących czy tych, którym ja służę.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

colpol2010 Zbudowani na Chrystusie - PIESN POLSKICH PIELGRZYMOW NA ŚDM Madryt 2011