20.03.2017

Misja specjalna

Poznawać Boże plany względem nas i otwierać się na łaskę z wysoka.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki (2 Sm 7,16).

Każdy człowiek ma swoje mniejsze czy większe sekrety, skrywane w głębi serca tajemnice. Mówimy o nich osobom zaufanym, spowiednikowi, albo tylko samemu Bogu. Szczególny sekret otrzymał św. Józef – został Bożym powiernikiem tajemnicy zbawienia. Jego postawa stanowi dla nas zachętę, by poznawać Boże plany względem nas i otwierać się na łaskę z wysoka. Pomocą w tym procesie jest niewątpliwie modlitwa.

Wiara wyznawana w „Credo”, celebrowana w liturgii i sakramentach, przeżywana w świetle przykazań i Ewangelii, wymaga osobistej relacji z Bogiem. Wyrazem tej żywej relacji jest modlitwa, która rodzi w nas nową wrażliwość, pozwala pojmować rzeczywistość w sposób ewangeliczny i otwiera na działanie Boga w naszym życiu. Ten, kto się modli, przestaje żyć dzięki sobie, o swoich własnych siłach i dla siebie.

Przykład i wstawiennictwo św. Józefa, który otrzymał od Boga misja specjalną, pomaga nam w rozumieniu tajemnicy Jezusa, poszukiwaniu woli Bożej i pogłębianiu komunii z Bogiem, aż po szczyty świętości.

Post ze świętym Albertem Chmielowskim

"Modlitwa nie zależy na uczuciach, na łzach, ale na sile woli w wykonywaniu woli Boskiej."