08.08.2017

Serce czyste

Czy człowiek może chodzić po wodzie? Nie może. Ale może tego pragnąć.

Co to znaczy, mieć serce czyste? To mieć takie serce, które się nie waha zawołać do Boga: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!”

Piotr miał takie serce. Owszem, był porywczy, prędki i prędzej mówił niż pomyślał, ale z całej jego postawy wobec Jezusa biła czysta i gorąca wiara w to, że On wszystko może. Dlatego można Mu powiedzieć o wszystkim i o wszystko poprosić, nawet o niemożliwe.

Bo czy człowiek może chodzić po wodzie? Nie może. Ale może tego pragnąć.

I jak bardzo innym ludziom takie pragnienie wydawałoby się głupie i pozbawione sensu, Pan na nie odpowiada: „Przyjdź!”

Bo dla Boga nie ma głupich ludzkich pragnień, są tylko pragnienia czystego lub nieczystego serca.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8).