20.08.2017

Znak i narzędzie

Nie jesteśmy po to, by innym zagradzać drogę do zbawienia, ale by im je nieść.

Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.

Prorok Izajasz o zbawieniu cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana. Tak, zbawienie nie było przewidziane tylko dla jednego narodu. Naród wybrany był jego - tylko i aż - narzędziem. Ekskluzywizm, wybranie rozumiane jako poczucie własnej wyższości? Chełpienie się własnym wybraniem, jakby było ono owocem zasług? To zupełnie nie tak.

Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego - przypomniał Sobór Watykański II. A ponieważ komunia między ludźmi opiera się na zjednoczeniu z Bogiem jest także znakiem i narzędziem jedności rodzaju ludzkiego. Nie jesteśmy po to, by innym zagradzać drogę do zbawienia, ale by im je nieść.

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz - mówi Jezus. Bożej łaski nie zabraknie dla nikogo, kto Go szuka.

Bóg wszystkim chce okazać swoje miłosierdzie. Na jakiej drodze? Nie musimy tego wiedzieć. Wystarczy, że będziemy dla świata znakiem i narzędziem zbawienia.