26.02.2018

Naśladowcy Boga

Rozpalać w sobie miłość, która pokona „egoistyczną gnuśność, jałowy pesymizm, pokusę izolowania się...

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Jako dzieci Najwyższego, którego Królestwo miłosierdzia Jezus zwiastuje przez swoje nauczanie i życie – prowadzeni prze Ducha Świętego – otrzymujemy wezwanie:

„Nie sądźcie” – bo Ojciec jest pełen miłości miłosiernej.
„Nie potępiajcie” – bo Ojciec okazuje nieskończoną dobroć.
„Odpuszczajcie” – bo Ojciec posiada niewyczerpaną hojność.

Z mojej relacji z Bogiem mam czerpać inspiracje i siłę, by być gotowym do służby bliźnim.

I rozpalać w sobie miłość, która pokona „egoistyczną gnuśność, jałowy pesymizm, pokusę izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, mentalność światową, która skłania do zajmowania się tylko tym, co pozorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny (por. Evangelii gaudium 76-109).

FSP Sicom Misericordes sicut Pater!