25.05.2018

Boży plan

Jak do tej zamierzonej przez Boga jedności dorastać? Praktyczny do bólu święty Jakub podpowiada...

W zasadzie otwierające dyskusję i dające szansę na jej rozwinięcie pytanie faryzeuszy zostało przez Jezusa zmarginalizowane. Zamiast analizy trudnych i skomplikowanych przypadków słuchacze, zatem również my, otrzymują pozytywną i piękną wizję małżeństwa. „Stają się dwoje jednym ciałem.”

Jak do tej zamierzonej przez Boga jedności dorastać? Praktyczny do bólu święty Jakub podpowiada: nie uskarżajcie się, bądźcie wytrwali i cierpliwi. Bo ta przewidziana w Bożym planie jedność nie jest czymś danym raz na zawsze, nie jest prezentem ślubnym. Jest drogą, na której ani żona nie wyprzedzi męża, ani mąż żony. Tylko potrafiącym na siebie czekać Bóg daje łaskę wzrostu.