09.06.2018

W sercu Matki

Serce Maryi to pierwsze tabernakulum, w którym Syn Boży czuł się bezpiecznie.

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim (por. Łk 2,19).

Serce Maryi to pierwsze tabernakulum, w którym Syn Boży czuł się bezpiecznie. W nim Matka chowa wspomnienia i rozważa słowa Najwyższego. Jej ludzkie serce słucha nieustannie rytmu serca Boskiego Syna. Wszystko po to, by usłyszeć i wiernie wypełnić wskazania Tego, któremu odpowiada pokornym fiat i wyśpiewuje radosny Magnificat.

Maryja pytała w Fatimie Łucję, Franciszka i Hiacyntę: „Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?”. I usłyszała od dzieci odpowiedź twierdzącą. A co usłyszy ode mnie i od ciebie? Czy możemy ozdobić Jej serce naręczem kwiatów modlitwy, pokuty i nawrócenia?

 

Lednica2000 Siewcy Lednicy - Śpiewajmy radośnie