21.12.2018

Nasze spotkania

Życie, szczególnie życie duchowe, rodzi się w spotkaniu...

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy (Łk 1,39).

Życie, szczególnie życie duchowe, rodzi się w spotkaniu. Podobnie jak Maryja spotyka się z Elżbietą, tak też Jezus spotyka się z Janem Chrzcicielem. Te wielkie radosne spotkania rodzą pokój i dobro.

Błogosławiona Maryja, którą obserwujemy w scenie nawiedzenia, uczy nas, że im więcej otrzymujemy od Boga łask, tym więcej powinniśmy dawać innym. Właśnie dlatego Maryja, która odczuwa wielkie obdarowanie, odkłada swoją pracę i pośpiesznie udaje się w daleką drogę do krewnej. Matka Pana napełniona miłosierdziem Najwyższego, dzieli się tym miłosierdziem ze swoją krewną i wspiera ją trudach codziennej pracy, prowadzenia domu i oczekiwania na narodziny.

Żarliwa i bezinteresowna troską o innych jest potrzebna każdemu z nas. W ten sposób upodabniamy się do Maryi i rozgłaszamy wszędzie świadectwo o Chrystusie, który pragnie spotkać się z nami w czasie adwentowej wędrówki zmierzającej ku świętom Jego Narodzenia.

„Ludzie mówią: czas to pieniądz, a ja wam mówię: czas to miłość!” (Stefan kard. Wyszyński).

Elloziom83 Spotkanie