04.05.2019

Spór w Kościele

Często bywa twórczy. Pozwala odkryć nowe zadania i możliwości. Przybliżyć się do Boga i siebie nawzajem.

Bardziej aniżeli prowadząca do rozłamu dyskusja i Osobach Trójcy Świętej grozi nam konflikt zanurzony w doczesności. Ambicje, upodobania, przywiązanie do miejsca i ozdób, pieniądz… Jak w Dziejach Apostolskich. Zaniedbano nasze wdowy… Jedna dostała mniej, druga więcej.

Spór i konflikt nie musi burzyć wspólnoty. Często bywa twórczy. Pozwala odkryć nowe zadania i możliwości. Przybliżyć się do Boga i siebie nawzajem.

Święty Piotr w tej pierwszej konfliktowej sytuacji daje dwa ważne wskazania. Zajmij się tym, co należy do ciebie i zrób to lepiej. Odkryj swoje powołanie, swoje miejsce i zaangażuj się na całego. A od innych nie wymagaj, by robili to, co do nich nie należy. Czasem będzie wydawało się, że kroczysz po wzburzonej wodzie, ale to jedyny sposób, by łódź dobiła do brzegu.