27.05.2019

Przyjdą prześladowania

Nic nadzwyczajnego. Jezus nam to zapowiedział.

Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.

Bardzo mocne. Zabijający nas, chrześcijan, będą myśleli, że tak oddają cześć Bogu. Tak było kiedyś, w czasach apostolskich, gdy Kościół prześladowali Żydzi i później, gdy prześladowania rozpoczęły pogański Rzym, pogańska Persja i parę innych krajów. I tak jest w całej historii, gdy inaczej wierzący uważają, że prawdziwa wiara domaga się, by nas, ufających Jezusowi,  wytępić. Tak bywa w niektórych krajach i dziś. I tak zapewne będzie też w przyszłości, o czasie i w miejscach dziś nam jeszcze nieznanych.

Nic nadzwyczajnego. Jezus nam to zapowiedział. A zwyciężamy nie wtedy, gdy udaje się nam innych ujarzmić, zmuszając by udawali wierzących w Jezusa, ale kiedy pociągając do Niego świadectwem swojego życia ułatwiamy działanie w nich Duchowi Świętemu.