13.09.2019

Prawda? Wybieram!

Właściwie w każdej sytuacji możemy postawić to pytanie: co jest ważne...

O co nam chodzi? O w miarę wygodne, poukładane życie czy o prawdę? O realizację własnych zamierzeń czy o prawdę? O święty spokój czy o prawdę? Właściwie w każdej sytuacji możemy postawić to pytanie: co jest ważne, co jest u źródła naszych intencji, u celu planów – czy prawda?

Ścieżka ukazana nam przez Boga, cała mądrość Kościoła – są dla nas, ludzi, dobre, bo odwołują się do prawdy, opierają się na prawdzie. Prawdzie o nas. O stworzeniu świata i jego końcu. Prawdzie o Bogu.

Belka w naszym oku jest czasem tym właśnie: niechęcią do ostatecznych wyborów, do stawiania spraw wyraźnie, wte albo wewte. Prawda albo – fałsz.