27.11.2019

Okazałeś się zbyt lekki

Ogień nie spadł z nieba i nie zniszczył oprawców, choć Bogu samemu urągali. Czy o nich zapomniał?

“Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.” Król, który czuł się tak mocny, że zagarnął to, co do Boga samego należało, usłyszał wyrok. Temu, który zapomniał, kim jest, Bóg przypomniał to ustami Daniela.

"Podniosą na was ręce i będą was prześladować" – zapowiada Jezus swoim uczniom.

Myślę o ludziach, którzy w ogromie cierpienia wołali do Boga, a On nie interweniował. Ogień nie spadł z nieba i nie zniszczył oprawców, choć Bogu samemu urągali. Czy o nich zapomniał? Czy porzucił swoją własność? Czy jest bezsilny...?

“Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.” Istnieje miara wyznaczona złu.

Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa" - mówi Jezus uczniom. Waszemu świadectwu, Duchowi Świętemu który przez was będzie mówił i działał nie będą mogli się oprzeć. Pozwólcie mu w was działać

Miażdży mnie zło. Jakim – wobec tego zła - jestem Jego świadkiem? Jakim Jego naśladowcą?