24.11.2020

Bóg jest sprawiedliwy

Bez skruchy czekać można tylko na karę.

I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu – ogromnej. I wydeptano tłocznię

Bóg nie karze? Nie ma czegoś takiego, jak Boży gniew? Ale na pewno jest Boża sprawiedliwość. Która wielu nieprawym będzie nie w smak. Bo oto już nie będą mogli bezkarnie mnożyć swoich nieprawości. Bo oto będą musieli zadowolić się tym, co sprawiedliwie im się należy. To dla ludzi przyzwyczajonych, że im wolno i należy się więcej, może być bardzo bolesne.

Bo Bóg jest sprawiedliwy. Skruszonemu grzesznikowi wybacza. Ale jeśli ktoś uważa, że może bezkarnie innych krzywdzić i nigdy za to nie odpowie, to jest w wielkim błędzie.

Z nauczania Jana Pawła II

Decyzje wymierzone przeciw życiu rodzą się czasem z trudnych czy wręcz dramatycznych doświadczeń głębokiego cierpienia, samotności, całkowitego braku perspektyw ekonomicznych, depresji i lęku o przyszłość. Tego rodzaju okoliczności mogą także znacznie złagodzić odpowiedzialność subiektywną, a w konsekwencji także winę tych, którzy podejmują takie decyzje, ze swej natury zbrodnicze. Niemniej problem ten wykracza dzisiaj poza sytuacje osobiste, chociaż ich znaczenia pominąć nie można. Występuje on bowiem także na płaszczyźnie kulturowej, społecznej i politycznej, gdzie ujawnia się jego aspekt najbardziej szkodliwy i niepokojący, a mianowicie tendencja — coraz bardziej rozpowszechniona — do interpretowania wymienionych tu przestępstw przeciw życiu jako uprawnionych przejawów wolności osobistej, które należy uznawać i chronić jako autentyczne prawa jednostki.

W ten sposób dokonuje się tragiczny w skutkach zwrot w długim procesie historycznym, który doprowadziwszy do odkrycia idei „praw człowieka” — jako wrodzonych praw każdej osoby, uprzednich wobec konstytucji i prawodawstwa jakiegokolwiek państwa — popada dziś w zaskakującą sprzeczność: właśnie w epoce, w której uroczyście proklamuje się nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje wartość życia, samo prawo do życia jest w praktyce łamane i deptane, zwłaszcza w najbardziej znaczących dla człowieka momentach jego istnienia, jakimi są narodziny i śmierć (Evangelium vitae 18).