30.07.2021

Opinie

Dojrzałość sumienia kształtujemy po to, aby nie kierować się w życiu ludzkimi względami, ale rozpoznawać wolę Bożą.

A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony (Mt 13,57).

Lekceważenie i niedowiarstwo towarzyszyły Jezusowi kiedy pojawił się w rodzinnym Nazarecie. Wielu nie mogło znieść tego znawcy ludzkich serc z racji na własną pychę i zazdrość. Nie był On bowiem jakimś nadwornym szamanem, magikiem, ale Synem Bożym, Mesjaszem. Przyszedł, by głosić królestwo Boże.

Nieraz obiegowe aczkolwiek krzywdzące opinie czy pojawiające się w naszej przestrzeni stereotypy utrudniają nam życie. Sam Jezus mówił o sobie, że nie zważa na te opinie, ponieważ zna ludzkie serca. „Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” (św. Jan Paweł II, 22 X 1978).

Dojrzałość sumienia kształtujemy po to, aby nie kierować się w życiu ludzkimi względami, ale rozpoznawać i wypełniać wolę Bożą. W innej sytuacji, stajemy się zakładnikami czyjegoś myślenia, które nie zawsze odzwierciedla prawdę i miłość. Nieraz bowiem to, co ludzie wokół nas mówią, nijak ma się do rzeczywistości, a nosząc posmak taniej sensacji powoduje jedynie nasze wewnętrzne zubożenie.

Andrea Sandefur Psalm 81