23.11.2021

Strzeżcie się

Pytania gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach są pierwszą, odwracającą uwagę od tego co najważniejsze, pokusą.

Zanim wygłosił proroctwo o zniszczeniu świątyni na Górze Oliwnej płakał nad Jerozolimą. „Nie zostanie kamień na kamieniu (…) boś nie rozpoznało czasu swego nawiedzenia”. Być może druga część zdania pomoże nam rozeznać co znaczy „strzeżcie się”.

Pytania gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach są pierwszą, odwracającą uwagę od tego co najważniejsze, pokusą. Skupienia się na tym, co zewnętrzne. Podążania za tym, co ulotne. Rezygnacji z być na rzecz mieć. Zatem „strzeżcie się” znaczy szukaj Królestwa nie w znakach i rzeczach, ale w miłości. Wpatruj się nie w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Oprzyj się nie na tym, co daje złudne poczucie bezpieczeństwa, ale na Jezusie. Nie uciekaj przed Nim i przed sobą. Bądź wierny. Jemu i sobie.