28.11.2021

W adwentowej kolejce

Słowo Boże stwarza przestrzeń do odkrycia daru, jakim jest czas. To w czasie dokonuje się nasze oczekiwanie...

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie… (Łk 21,36).

Oczekiwania, mniej lub bardziej ekscytujące, to nasza codzienność. Stwarzają okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, pozwalają budować relacje z innymi i z samym sobą. Szczególnym oczekiwaniem jest Adwent, bo oto w oddali, jeszcze niewyraźnie, widać Słowo. Oczekujemy w gwarze miasta, mediów, w potoku docierających informacji, które wtłaczają się do naszych głów, pobudzają emocje, powodują zniechęcenie… Gdzieś umyka nam to adwentowe oczekiwanie, zagłuszane przez kolorowe promocje, reklamy jedynych i niepowtarzalnych produktów, nisko oprocentowanych kredytów, bez których nie da się być szczęśliwym…Czy aby na pewno?

Słowo Boże stwarza przestrzeń do odkrycia daru, jakim jest czas. To w czasie dokonuje się nasze oczekiwanie, które domaga się osobistego zaangażowania, trudu, namysłu nad tym, co je opóźnia, komplikuje, a może pozbawia wartości. Kolejny w życiu Adwent stanowi zachętę do pełnego milczenia zatrzymania się i refleksji: skąd wyszedłem, po co żyję i dokąd zmierzam?

Tegoroczny czas Adwentu to chwila, która ma mi pomóc w przebudzeniu z letargu obojętności, dodać sił do podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów i przekraczania granic pozornie tylko niemożliwych do pokonania. To znak nadziei. Adwentowe zanurzenie w modlitwę, która jest „wołaniem wielkim o miłosierdzie”, już dziś daje szansę duchowej odnowy, by oczekiwać z radością na spotkanie z Panem. I odkryć, że „jesteśmy posłami w pokoju Chrystusa”, by zawsze dostrzec w drugim człowieka i działać tak, by mu nie szkodzić.

Papież Franciszek, Gaudete et exultate, 121

Chrystus „jest naszym pokojem” (Ef2, 14), przyszedł, aby „nasze kroki zwrócić na drogę pokoju” (Łk 1, 79). Powiedział św. Faustynie Kowalskiej, że „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego” (Dz. 300). Nie popadajmy zatem w pokusę poszukiwania wewnętrznej pewności w sukcesach, w pustych przyjemnościach, w posiadaniu, w panowaniu nad innymi lub w wizerunku społecznym: „Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14, 27).

RTCK Rób To Co Kochasz RTCK - Pan blisko jest (cover) || Muzyczny Adwent #1