Niedziela 7 Lutego 2010 r.

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. [Łk 6,8b]

Poniedziałek 8 Lutego 2010 r.

A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. [Mk 6,56b]

Wtorek 9 Lutego 2010 r.

Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. [Mk 7,9]

Środa 10 Lutego 2010 r.

Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. [Ps 37,5]

Czwartek 11 Lutego 2010 r.

Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. [1 Krl 11,11]

Piątek 12 Lutego 2010 r.

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. [Dz 16,14b]

Sobota 13 Lutego 2010 r.

A wziąwszy te siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. [Mk 8,6b]