Niedziela 14 Lutego 2010 r.

Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.

[Jr 17,5]

Poniedziałek 15 Lutego 2010 r.

Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma.

[Jk 1,5]

Wtorek 16 Lutego 2010 r.

Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. [Jk 1,18]

Środa 17 Lutego 2010 r.

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

[Mt 6,18b]

Czwartek 18 Lutego 2010 r.

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego

[Pwt 30,19b-20a]

Piątek 19 Lutego 2010 r.

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać?

[Iz 58,6]

Sobota 20 Lutego 2010 r.

Jezus rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

[Łk 5,27b-28]