Niedziela 28 Lutego 2010 r.

Gdy Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.

[Łk 9,29]

Poniedziałek 1 Marca 2010 r.

Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

[Łk 6,38]

Wtorek 2 Marca 2010 r.

Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie, mówi Pan.

[Iz 1,18a]

Środa 3 Marca 2010 r.

Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem.

[Mt 20,26b-27]

Czwartek 4 Marca 2010 r.

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

[Łk 12,40]

Piątek 5 Marca 2010 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

[J 3,16 ]

Sobota 6 Marca 2010 r.

Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.

[Łk 15,31]