Niedziela 7 Marca 2010 r.

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. [1 Kor 10,12]

Poniedziałek 8 Marca 2010 r.

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. [Łk 4,24b]

Wtorek 9 Marca 2010 r.

Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. [Dn 3,43 ]

Środa 10 Marca 2010 r.

Któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Bóg nasz, Pan, ilekroć Go prosimy? [Pwt 4,7]

Czwartek 11 Marca 2010 r.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. [Łk 11,23]

Piątek 12 Marca 2010 r.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. [Oz 14,10]

Sobota 13 Marca 2010 r.

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. [Oz 6,6]