Niedziela 14 Marca 2010 r.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. [2 Kor 5,20b]

Poniedziałek 15 Marca 2010 r.

Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. [Ps 130,5.7 ]

Wtorek 16 Marca 2010 r.

Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło [J 5,14b]

Środa 17 Marca 2010 r.

Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. [J 5,24]

Czwartek 18 Marca 2010 r.

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. [Ez 18,31 ]

Piątek 19 Marca 2010 r.

Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? [Łk 2,49]

Sobota 20 Marca 2010 r.

Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. [Jr 11,20a]