Niedziela 21 Marca 2010 r.

Słowo i kazanie pasyjne
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. 
[J 8,7b]

Poniedziałek 22 Marca 2010 r.

Słowo i kazanie pasyjne
Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. 
[J 8,12b]

Wtorek 23 Marca 2010 r.

Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. [J 8,29]

Środa 24 Marca 2010 r.

Słowo i kazanie pasyjne
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 
[J 8,31b-32]

Czwartek 25 Marca 2010 r.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy: nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę". [Ps 40,7-8a]

Piątek 26 Marca 2010 r.

Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu. Boże, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. [Ps 18,2-3]

Sobota 27 Marca 2010 r.

Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. [J 11,50]