Niedziela 28 Marca 2010 r.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. [Flp 2,8-9]

Poniedziałek 29 Marca 2010 r.

To mówi Pan: „Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie” [Iz 42,1a]

Wtorek 30 Marca 2010 r.

Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. [J 13,38]

Środa 31 Marca 2010 r.

„Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. [Mt 26,15]

Czwartek 1 Kwietnia 2010 r.

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. [Ap 1,8]

Piątek 2 Kwietnia 2010 r.

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. [Iz 52,6]

Sobota 3 Kwietnia 2010 r.

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? [Rz 6,3]