Niedziela 4 Kwietnia 2010 r.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. [1 Kor 5,7b-8a]

Poniedziałek 5 Kwietnia 2010 r.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. [Ps 16,11]

Wtorek 6 Kwietnia 2010 r.

Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” [J 20,15a]

Środa 7 Kwietnia 2010 r.

O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! [Łk 24,25]

Czwartek 8 Kwietnia 2010 r.

Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił wam w sprawie odwrócenia się każdego z was od swoich grzechów. [Dz 3,26]

Piątek 9 Kwietnia 2010 r.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!” [J 21,7a]

Sobota 10 Kwietnia 2010 r.

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. [Dz 4,19-20]