Niedziela 25 Kwietnia 2010 r.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. [Ps 100,3]

Poniedziałek 26 Kwietnia 2010 r.

Jezus powiedział: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.” [J 10,9]

Wtorek 27 Kwietnia 2010 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. [J 10,27]

Środa 28 Kwietnia 2010 r.

Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. [J 12,48]

Czwartek 29 Kwietnia 2010 r.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. [1 J 1,5b-6]

Piątek 30 Kwietnia 2010 r.

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. [J 14,1]

Sobota 1 Maja 2010 r.

 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. [J 14,14]