Niedziela 2 Maja 2010 r.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali [J 13,35]

Poniedziałek 3 Maja 2010 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. [Kol 1,12]

Wtorek 4 Maja 2010 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. [J 14,27]

Środa 5 Maja 2010 r.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. [J 15,4-5b ]

Czwartek 6 Maja 2010 r.

Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie [J 14,6]

Piątek 7 Maja 2010 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. [J 15,16a]

Sobota 8 Maja 2010 r.

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? [Rz 8,31b]