Niedziela 9 Maja 2010 r.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. [J 14,27]

Poniedziałek 10 Maja 2010 r.

Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. [J 16,2b]

Wtorek 11 Maja 2010 r.

Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy. [J 16,7.13 ]

Środa 12 Maja 2010 r.

W rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. [Dz 17,27b-28a]

Czwartek 13 Maja 2010 r.

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość [J 16,20b]

Piątek 14 Maja 2010 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16]

Sobota 15 Maja 2010 r.

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. [J 16,23b]